Chăm sóc khách hàng 24/7

1900 9446

Đăng ký Email để nhận Voucher du lịch trị giá 500.000 vnđ

Xem tin theo:

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY HÀ NỘI _ NHA TRANG BAY NGÀY 30/10/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 200.000 VNĐ đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay khứ hồi TPHCM _ PHÚ YÊN ( BAY NAGY2 26/11 VÀ 28/11/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay khứ hồi TPHCM_ Phú Yên( bay ngày 26/11 ; 28/11/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay khứ hồi Hà Nội_ TPHCM ( bay ngày 19/10/2016 và 23/10/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 1.260.000 VNĐ đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay Đà Nẵng _ Hà Nội ( bay ngày 3/7/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Đà Nẵng

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay TPHCM đi Đà Nẵng bay ngày 27/7.2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 700.000 VNĐ đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng ve khứ hồi Hà Nội - Thái Lan (Ngày đi: 27/07/2016 09:05 Ngày về: 31/07/2016 18:00)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 3,000,000 đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé khứ hồ TP.HCM - Singapore (Ngày đi: 16/09/2016 07:10 Ngày về: 19/09/2016 13:50)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé máy bay khứ hồi: Thành phố Hồ Chí Minh - Bang Kok (27/09-30/09)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 2,650,000 đ

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé một chiều Seoul - Hà Nội (20/08/2016 00:00)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 2,400,000 đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé khứ hồi TP.HCM - Phú Quốc (Ngày đi: 12/09/2016 18:00 Ngày về: 16/09/2016 08:40)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé máy bay một chiều: Hà Nội - Cam Ranh (7/09/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 500,000 đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé máy bay khứ hồi: Hà Nội - Đà Nẵng (5/10-8/10)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 820,000 đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG VÉ MÁY BAY TPHCM ĐI VINH bay ngày

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 600.000 VNĐ đ

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay TPHCM đi Huế( bay vào ngày 14/7/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 1.556.000 VNĐ đ

Thành phố : Tp Huế

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay từ Đà Nẵng đi TPHCM bay ngày 20/7/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 2.117.000 VNĐ đ

Thành phố : Đà Nẵng

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY HẢI PHÒNG _ TPHCM bay ngày 14/8/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 500.000 VNĐ đ

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY HẢI PHÒNG _ NHA TRANG bay ngày 19/10/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 400.000 VNĐ đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI HẢI PHÒNG _TPHCM ( bay ngày 14/9/2016 và 21/9/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 250.000 đ

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY NHA TRANG _ HẢI PHÒNG ( bay ngày 25/11/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 200.000 VNĐ đ

Thành phố : Nha Trang

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY HẢI PHÒNG _ NHA TRANG bay ngày 19/10/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 400.000 VNĐ đ

Thành phố : Nha Trang

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY HÀ NỘI _ NHA TRANG BAY NGÀY 30/10/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 200.000 VNĐ đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay khứ hồi TPHCM _ PHÚ YÊN ( BAY NAGY2 26/11 VÀ 28/11/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay khứ hồi TPHCM_ Phú Yên( bay ngày 26/11 ; 28/11/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay khứ hồi Hà Nội_ TPHCM ( bay ngày 19/10/2016 và 23/10/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 1.260.000 VNĐ đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay Đà Nẵng _ Hà Nội ( bay ngày 3/7/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Đà Nẵng

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay TPHCM đi Đà Nẵng bay ngày 27/7.2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 700.000 VNĐ đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng ve khứ hồi Hà Nội - Thái Lan (Ngày đi: 27/07/2016 09:05 Ngày về: 31/07/2016 18:00)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 3,000,000 đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé khứ hồ TP.HCM - Singapore (Ngày đi: 16/09/2016 07:10 Ngày về: 19/09/2016 13:50)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé máy bay khứ hồi: Thành phố Hồ Chí Minh - Bang Kok (27/09-30/09)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 2,650,000 đ

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé một chiều Seoul - Hà Nội (20/08/2016 00:00)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 2,400,000 đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé khứ hồi TP.HCM - Phú Quốc (Ngày đi: 12/09/2016 18:00 Ngày về: 16/09/2016 08:40)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : Thỏa thuận

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé máy bay một chiều: Hà Nội - Cam Ranh (7/09/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 500,000 đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

Nhượng vé máy bay khứ hồi: Hà Nội - Đà Nẵng (5/10-8/10)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 820,000 đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG VÉ MÁY BAY TPHCM ĐI VINH bay ngày

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 600.000 VNĐ đ

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay TPHCM đi Huế( bay vào ngày 14/7/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 1.556.000 VNĐ đ

Thành phố : Tp Huế

Hạn sử dụng: Không thời hạn

nhượng lại vé máy bay từ Đà Nẵng đi TPHCM bay ngày 20/7/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 2.117.000 VNĐ đ

Thành phố : Đà Nẵng

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY HẢI PHÒNG _ TPHCM bay ngày 14/8/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 500.000 VNĐ đ

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY HẢI PHÒNG _ NHA TRANG bay ngày 19/10/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 400.000 VNĐ đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI HẢI PHÒNG _TPHCM ( bay ngày 14/9/2016 và 21/9/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 250.000 đ

Thành phố : Tp Hồ Chí Minh

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY NHA TRANG _ HẢI PHÒNG ( bay ngày 25/11/2016)

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 200.000 VNĐ đ

Thành phố : Nha Trang

Hạn sử dụng: Không thời hạn

NHƯỢNG LẠI VÉ MÁY BAY HẢI PHÒNG _ NHA TRANG bay ngày 19/10/2016

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 22-06-2016

Giá : 400.000 VNĐ đ

Thành phố : Nha Trang

Hạn sử dụng: Không thời hạn

vé Bana

Loại : Nhượng vé Máy Bay, Vé Xe...

Ngày đăng: 19-01-2016

Giá : 585,000 đ

Thành phố : Hà Nội

Hạn sử dụng: Không thời hạn

BẠN NÊN CHỌN LUKHACH.VN VÌ:

Giá phòng Khách Sạn rẻ hơn khi đặt phòng trực tiếp tại Khách Sạn

Đảm bảo dịch vụ du lịch tốt nhất

Đảm bảo chăm sóc khách hàng tốt nhất 24/7

Liên kết với hàng ngàn đối tác du lịch trong và ngoài nước

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng

Thương hiệu và uy tín đến từ Việt Group nhóm các công ty lữ hành hàng đầu Miền Nam

Giá tour thấp và ổn định nhất so với thị trường hiện nay

Tìm chúng tôi trên facebook

Đăng ký Email để nhận nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng hấp dẫn từ lukhach.vn

Chat
1
x